OQ MEDIS

OQ MEDIS

Nasze Usługi

OKULISTYKA DZIECIĘCA
W Poradni Okulistycznej OQ Medis badamy wcześniaki, noworodki, dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzież. więcej…

BADANIE OKULISTYCZNE DOROSŁYCH
Badanie okulistyczne w naszej Poradni polega na sprawdzeniu wzroku i kondycji oka pod kątem każdego schorzenia okulistycznego. więcej…

ZESPÓŁ SUCHEGO OKA
Zespół Suchego Oka jest to jeden zespół, który ma wiele przyczyn.więcej…

JASKRA
Jaskra jest przewlekłą chorobą, która powoduje uszkodzenie nerwu wzrokowego, a nieleczona może doprowadzić do nieodwracalnej ślepoty.więcej…

CHOROBY SIATKÓWKI
Jaskra jest przewlekłą chorobą, która powoduje uszkodzenie nerwu wzrokowego, a nieleczona może doprowadzić do nieodwracalnej ślepoty.więcej…